FLORA får en 2. plads i borgerkonkurrencen "Et sundere Syddanmark 2019"
Forskningsprojektet FLORA var den ene af fem finalister i forskningskonkurrencen "Et sundere Syddanmark 2019". Konkurrencen er et samarbejde mellem Region Syddanmark, Syddansk Universitet, TV 2/Fyn og TV SYD. Vinderen af konkurrencen blev kåret ved et live-transmitteret finaleshow den 2. oktober. Her fik FLORA næstflest borgerstemmer og med 2. pladsen modtog projektet 600.000 kr. i støtte. Tusind tak til kolleger, patienter, Psoriasisforeningen og Gigtforeningen for jeres hjælp med at lancere projektet og tak til alle jer borgere, der har sendt en stemme vores vej. Vi håber at have de første resultater klar i løbet af sommeren 2020. Gense finaleshowet her.  
Hvordan kan FLORA gøre en forskel for borgere med gigt?
Formålet med forskningsprojektet FLORA er at finde ud af om en kur mod gigt findes i vores tarme. I forsøget undersøger vi, om tilførslen af donor-tarmbakterier - også kaldet fæces-transplantation - kan være en potentiel ny og sikker behandling til patienter med gigt. FLORA er et blindet lodtrækningsforsøg, hvor halvdelen af deltagerne får overført tarmbakterier fra en rask donor mens den anden halvdel bliver behandlet med vand (placebo). Deltagerne bliver herefter fulgt i seks måneder for at vurdere, om en tarmbakterie-overførsel kan få gigten i ro. Se FLORA forskningsfilmen ovenfor eller læs mere om projektet her.
 
Hvilken betydning har "Et sundere Syddanmark" haft for FLORA?
FLORAs deltagelse i "Et sundere Syddanmark" har fået sat gigt på dagsordenen. De mange borgerstemmer på projektet er en blåstempling af projektets relevans for både borgere og patienter. Denne opbakning giver en masse energi til det fortsatte arbejde og en tro på, at hvis tarmbakterier har en betydning for gigt, så er det noget, der vil komme både den enkelte patient og samfundet til gavn. Herudover har præmiepengene stor betydning for, at vi kan få det maksimale ud af FLORA. Vi kan blandt andet få lavet nogle avanceret analyser på vævsbanken fra patienter og donorer, så vi bedre kan forstå hvordan fæces-transplantation påvirker gigtsygdomme og hvordan vi sikre mest mulig effekt af behandlingen. Det kan hjælpe os til at forfine metoden og i fremtiden gøre os i stand til at skræddersy behandlingen til den enkelte patient. 
 
Hvem står bag forskningsprojektet FLORA?
FLORA er et stort samarbejdsprojekt mellem patienter og forskere, hvor læger, sygeplejersker, bioanalytikere og sekretærer fra mange forskellige afdelinger på Odense Universitetshospital arbejder tæt sammen for at sikre det bedst mulige forsknings setup og patientforløb. De involverede afdelinger er Gigtafdelingen, Afdeling for Medicinske Mavetarmsygdomme, Blodbanken/Klinisk Immmunologisk afdeling, Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi samt Klinisk mikrobiologisk afdeling. Herudover støtter de fleste danske gigtafdelinger op om projektet og både Gigtforeningen og Psoriasisforeningen har bevilliget midler til projektet. Også flere anerkendte nationale og internationale læger, forskere og statistikere er koblet på FLORA for at sikre, at projektet lever op til de højeste etiske- og forskningsmetodiske standarder.  
 
Patienter og pårørende deltager som aktive sparringspartnere i FLORA
I FLORA har vi inddraget patienter i alle forskningsprocessens faser lige fra projektets start med valg af design og metode til assistance i forbindelse med rekrutteringsprocessen. Herudover har vi interviewet ti FLORA deltagere undervejs og efter forsøget for at høre om deres oplevelser og tanker. Resultaterne fra denne undersøgelse forventes klar til publicering inden for de kommende måneder. Et FLORA brugerudvalg vil blive inviteret med til at kommentere på forsøgets resultater og konklusioner. Det vil alt sammen styrke muligheden for, at de tilvejebragte forskningsresultater får konsekvens for den kliniske praksis. 
Hvad vil det betyde for gigtramte, hvis vi finder en ny behandlingsform?
Gigt er en alvorlig livslang sygdom og vi mangler en effektiv kur. Mere end hver 10. dansker er berørt - også børn og unge rammes. Mange gigtpatienter oplever en betydelig begrænsning i deres livsudfoldelse og ubehandlet har patienter med en autoimmun gigtsygdom øget risiko for tidlig død. For at sætte fokus på gigtpatienters oplevelser og tanker omkring deres sygdom, har vi lavet filmen "Giv gigten et ansigt". Her kommer gigtramte med deres bud på spørgsmålet "hvad vil det betyde for dig, hvis din gigtsygdom kunne helbredes". Du kan læse mere om gigt og sygdommens følgevirkninger på Gigtforeningens hjemmeside - her kan du også se filmen "De usynlige smerter".