FRONT studiet er et nyt lodtrækningsforsøg med fæces-transplantation.
I dette forsøg vil vi teste om kapsler med donor-tarmbakterier, der gives som tillæg til konventionel immundæmpende medicin til nyopdaget autoimmune/kronisk inflammatoriske gigt-, hud-, lunge- og tarmsygdomme, kan have gavnlige effekter på sygdommenes forløb. De første forsøgsdeltagere blev inkluderet i 2023 og vi vil fortsætte med at inkludere patienter frem til udgangen af 2026. Vi søger også efter raske bloddonorer, der kunne tænke sig at deltage i forsøget som fæcesdonorer. Læs mere her.
FLORA vinder prisen for bedste kliniske projekt på europæisk gigtkongres.
FLORA studiet vandt i 2021 prisen for bedste kliniske projekt på den årlige europæiske gigtkongres (EULAR). Du kan læse den detaljeret FLORA forsøgsbeskrivelse samt forsøgets kliniske resultater her. I videoen ovenfor fortæller forskerholdet om projektet, og en tidligere deltager og donor fortæller om, hvorfor de valgte at være med i forsøget.
 
 
FLORA får en 2. plads i borgerkonkurrencen "Et sundere Syddanmark 2019"
Forskningsprojektet FLORA var den ene af fem finalister i forskningskonkurrencen "Et sundere Syddanmark 2019". Konkurrencen er et samarbejde mellem Region Syddanmark, Syddansk Universitet, TV 2/Fyn og TV SYD. Vinderen af konkurrencen blev kåret ved et live-transmitteret finaleshow den 2. oktober. Her fik FLORA næstflest borgerstemmer og med 2. pladsen modtog projektet 600.000 kr. i støtte. Tusind tak til kolleger, patienter, Psoriasisforeningen og Gigtforeningen for jeres hjælp med at lancere projektet og tak til alle jer borgere, der har sendt en stemme vores vej. Gense finaleshowet her.  
Hvad siger patienter med gigt til at deltage i et forsøg med fæces-transplantation?
Læs om FLORA interviewundersøgelsen her
Video: Kan fæces-transplantation anvendes i behandlingen af gigt?
I videoen fortæller overlæge og professor Torkell Ellingsen og læge og ph.d. Maja Skov Kragsnæs begge fra gigtafdelingen på Odense Universitetshospital samt overlæge og professor Jens Kjeldsen fra afdelingen for medicinske mavetarmsygdomme på Odense Universitetshospital om tarmens mulige rolle ved gigtsygdomme, om forskningsprojektet FLORA, og hvad fæces-transplantation (overførsel med tarmbakterier) er for en procedure.
 
 
Hvilken betydning har "Et sundere Syddanmark" haft for FLORA?
FLORAs deltagelse i "Et sundere Syddanmark" har fået sat gigt på dagsordenen. De mange borgerstemmer på projektet er en blåstempling af projektets relevans for både borgere og patienter. Denne opbakning giver en masse energi til det fortsatte arbejde og en tro på, at hvis tarmbakterier har en betydning for gigt, så er det noget, der vil komme både den enkelte patient og samfundet til gavn. Herudover har præmiepengene stor betydning for, at vi kan få det maksimale ud af FLORA. Vi kan blandt andet få lavet nogle avanceret analyser på vævsbanken fra patienter og donorer, så vi bedre kan forstå hvordan fæces-transplantation påvirker gigtsygdomme og hvordan vi sikre mest mulig effekt af behandlingen. Det kan hjælpe os til at forfine metoden og i fremtiden gøre os i stand til at skræddersy behandlingen til den enkelte patient. 
 
Hvem står bag forskningsprojektet FLORA?
FLORA er et stort samarbejdsprojekt mellem patienter og forskere, hvor læger, sygeplejersker, bioanalytikere og sekretærer fra mange forskellige afdelinger på Odense Universitetshospital arbejder tæt sammen for at sikre det bedst mulige forsknings setup og patientforløb. De involverede afdelinger er Gigtafdelingen, Afdeling for Medicinske Mavetarmsygdomme, Blodbanken/Klinisk Immmunologisk afdeling, Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi samt Klinisk mikrobiologisk afdeling. Herudover støtter de fleste danske gigtafdelinger op om projektet og både Gigtforeningen og Psoriasisforeningen har bevilliget midler til projektet. Også flere anerkendte nationale og internationale læger, forskere og statistikere er koblet på FLORA for at sikre, at projektet lever op til de højeste etiske- og forskningsmetodiske standarder.  
 
 
Patienter og pårørende deltager som aktive sparringspartnere i FLORA
I FLORA har vi inddraget patienter i alle forskningsprocessens faser lige fra projektets start med valg af design og metode til assistance i forbindelse med rekrutteringsprocessen. Herudover har vi interviewet ti FLORA deltagere undervejs og efter forsøget for at høre om deres oplevelser og tanker. Resultaterne fra denne undersøgelse forventes klar til publicering inden for de kommende måneder. Et FLORA brugerudvalg vil blive inviteret med til at kommentere på forsøgets resultater og konklusioner. Det vil alt sammen styrke muligheden for, at de tilvejebragte forskningsresultater får konsekvens for den kliniske praksis. 
 
Hvad vil det betyde for gigtramte, hvis vi finder en ny behandlingsform?
Gigt er en alvorlig livslang sygdom og vi mangler en effektiv kur. Mere end hver 10. dansker er berørt - også børn og unge rammes. Mange gigtpatienter oplever en betydelig begrænsning i deres livsudfoldelse og ubehandlet har patienter med en autoimmun gigtsygdom øget risiko for tidlig død. For at sætte fokus på gigtpatienters oplevelser og tanker omkring deres sygdom, har vi lavet filmen "Giv gigten et ansigt". Her kommer gigtramte med deres bud på spørgsmålet "hvad vil det betyde for dig, hvis din gigtsygdom kunne helbredes". Du kan læse mere om gigt og sygdommens følgevirkninger på Gigtforeningens hjemmeside - her kan du også se filmen "De usynlige smerter".