FLORA er udtaget til konkurrencen "Et sundere Syddanmark"
Forskningsprojektet FLORA repræsenterer Odense Universitetshospital i konkurrencen om borgernes gunst og 1 million kroner. I alt er fem forskningsprojekter udvalgt - ét fra hvert af Region Syddanmarks fem sygehuse. "Et sundere Syddanmark" afvikles i samarbejde med Region Syddanmark, Syddansk Universitet, TV 2/Fyn, TV SYD og regionens fem sygehuse. På billedet ses de fem finalister. SMS-afstemningen finder sted fra den 20. september og afsluttes med et finaleshow den 2. oktober. Følg med i konkurrencen her på siden fra september eller læs mere om konkurrencen her.
 
Hvordan kan FLORA gøre en forskel for borgere med gigt?
Formålet med forskningsprojektet FLORA er at finde ud af om en kur mod gigt findes i vores tarme. I forsøget undersøger vi, om tilførslen af donor-tarmbakterier - også kaldet fæces-transplantation - kan være en potentiel ny og sikker behandling til patienter med gigt. FLORA er et blindet lodtrækningsforsøg, hvor halvdelen af deltagerne får overført tarmbakterier fra en rask donor mens den anden halvdel bliver behandlet med vand (placebo). Deltagerne bliver herefter fulgt i seks måneder for at vurdere, om en tarmbakterie-overførsel kan få gigten i ro. Du kan læse mere om FLORA her.
 
Hvilken betydning har din SMS-stemme for forskningsprojektet FLORA?
Førstepræmien i "Et sundere Syddanmark" vil sikre, at vi kan have de første FLORA resultater klar i løbet af sommeren 2020. Det betyder, at vi som de første i verden vil kunne sige om en tilførsel af nye tarmbakterier kan have en gunstig effekt på gigt og om behandlingen er sikker. Herudover kan vi udføre specielle analyser på vævsbanken fra patienter og donorer, så vi bedre kan forstå hvordan fæces-transplantation påvirker gigtsygdomme og hos hvem det har en effekt. Vi vil også kunne blive klogere på, om specifikke donorer eller donorbakterier er bedre til at få ro i gigten end andre. Det kan hjælpe os til at forfine metoden og i fremtiden gøre os i stand til at skræddersy behandlingen til den enkelte patient. Hvis nye tarmbakterier virker på gigtsygdomme er det nærliggende at tænke, at det også kan virke på andre autoimmune sygdomme.
 
Hvem står bag forskningsprojektet FLORA?
FLORA er et stort samarbejdsprojekt mellem patienter og forskere, hvor læger, sygeplejersker, bioanalytikere og sekretærer fra mange forskellige afdelinger på Odense Universitetshospital har arbejdet tæt sammen for at sikre det bedst mulige setup og forløb. De involverede afdelinger er Gigtafdelingen, Afdeling for Medicinske Mavetarmsygdomme, Blodbanken/Klinisk Immmunologisk afdeling, Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi samt Klinisk mikrobiologisk afdeling. Herudover støtter de fleste danske gigtafdelinger op om projektet og både Gigtforeningen og Psoriasisforeningen har bevilliget midler til projektet. Også flere anerkendte nationale og internationale læger, forskere og statistikere er koblet på FLORA for at sikre, at projektet lever op til de højeste etiske- og forskningsmetodiske standarder.  
 
Patienter og pårørende deltager som aktive sparringspartnere i FLORA
I FLORA har vi inddraget patienter i alle forskningsprocessens faser lige fra projektets start med valg af design og metode til assistance i forbindelse med rekrutteringsprocessen. Herudover har vi interviewet ti FLORA deltagere undervejs og efter forsøget for at høre om deres oplevelser og tanker. Et FLORA brugerudvalg vil blive inviteret med til at kommentere på forsøgets resultater og konklusioner. Det vil alt sammen styrker muligheden for, at de tilvejebragte forskningsresultater får konsekvens for den kliniske praksis. 
 
Hvad vil det betyde for gigtramte, hvis vi finder en kur?
Gigt er en alvorlig livslang sygdom og vi mangler en effektiv kur. Mere end hver 10. dansker er berørt - også børn og unge rammes. Mange gigtpatienter oplever en betydelig begrænsning i deres livsudfoldelse og ubehandlet har patienter med en autoimmun gigtsygdom øget risiko for tidlig død. For at sætte fokus på gigtpatienters oplevelser og tanker omkring deres sygdom, er vi ved at lave en film, hvor gigtramte kommer med deres bud på spørgsmålet "hvad vil det betyde for dig, hvis din gigtsygdom kunne helbredes". Du kan læse mere på Gigtforeningens hjemmeside - her kan du også se filmen "De usynlige smerter".