Dette er en interviewundersøgelse, hvor de første ti psoriasisgigtpatienter, der afsluttede deres seks måneders deltagelse i FLORA studiet, interviewes for at belyse deres oplevelser som forsøgsdeltager, hvad deres bevæggrunde var for at være med, hvordan forsøget påvirkede deres dagligdag og om de fandt proceduren med overførsel af tarmbakterier sikker og relevant for deres fremtidige psoriasisgigtbehandling.

 

Baggrund

På verdensplan er der endnu ikke beskrevet forsøg med overførsel af tarmbakterier som behandling til patienter med gigtsygdomme. FLORA studiet er således det første forskningsprojekt, der belyser sammenhængen mellem tarmbakterier og (psoriasis)gigt. I forlængelse heraf, er det utroligt vigtigt, at deltagernes syn på forsøget afdækkes, for at sikre at behandlingen i sidste ende kan komme patienterne til gode.  

 

Hvor og hvornår udføres forskningsprojektet?

Interviewene blev alle udført i 2018.

 

Hvem har støttet forskningsprojektet?

Odense Universitetshospital, Syddansk Universitet, Gigtforeningen, Psoriasisforeningen og Novartis Healthcare A/S (unrestricted grants).

 

Hvilke forskere og sundheds-professionelle deltager?

Læge og ph.d.-studerende Maja Skov Kragsnæs samt klinisk professor og forskningsleder, overlæge ph.d. Torkell Ellingsen fra Gigtafdelingen på Odense Universitetshospital har taget initiativ til denne interviewundersøgelse. Det er studenterforsker Shaun Theodor Sødergren, stud.scient.san.publ., der har interviewet forsøgsdeltagerne. Interviewene blev analyseret i 2019 sammen med to seniorforskere på Statens Institut for Folkesundhedsvidenskab ved Syddansk Universitet, professor Tine Tjørnhøj-Thomsen og Nanna Ahlmark. Herudover har professor og overlæge Jens Kjeldsen fra Afdelingen for Medicinske Mavetarmsygdomme på Odense Universitetshospital samt professor i filosofi Maarten de Wit (der selv er psoriasisgigtpatient) diskuteret og kommenteret på resultaterne.

 

Hvad er forskningsprojektets resultater?

Forskningsresultaterne blev publiceret i 2021. 

Du kan læse hele forskningsartiklen her: https://bmjopen.bmj.com/content/11/3/e039471

 

Hvilke konsekvenser har undersøgelsen haft på den kliniske praksis?

Resultaterne fra interviewundersøgelsen har haft betydning for, at vi nu laver et nyt lodtrækningsforsøg med tarmbakterier (FRONT studiet), hvor fæces-transplantation med tarmbakterier fra raske donorer undersøges som tillæg til standard behandling med immundæmpende medicin hos 200 patienter med en nydiagnosticeret autoimmun/kronisk inflammatorisk gigt-, tarm-, lunge- eller hudsygdom. I dette forsøg vil tarmbakterierne blive givet som kapsler.