Dette er en interviewundersøgelse, hvor de første ti psoriasisgigtpatienter, der afsluttede deres seks måneders deltagelse i FLORA studiet, interviewes for at belyse deres oplevelser som forsøgsdeltager, hvad deres bevæggrunde var for at være med, hvordan forsøget påvirkede deres dagligdag og om de fandt proceduren med overførsel af tarmbakterier sikker og relevant for deres fremtidige psoriasisgigtbehandling.

 

Baggrund

På verdensplan er der endnu ikke beskrevet forsøg med overførsel af tarmbakterier som behandling til patienter med gigtsygdomme. FLORA studiet er således det første forskningsprojekt, der belyser sammenhængen mellem tarmbakterier og (psoriasis)gigt. I forlængelse heraf, er det utroligt vigtigt, at deltagernes syn på forsøget afdækkes, for at sikre at behandlingen i sidste ende kan komme patienterne til gode.  

 

Hvor og hvornår udføres forskningsprojektet?

Interviewene blev alle udført i 2018.

 

Hvem har støttet forskningsprojektet?

Odense Universitetshospital, Syddansk Universitet, Gigtforeningen, Psoriasisforeningen og Novartis Healthcare A/S (unrestricted grants).

 

Hvilke forskere og sundheds-professionelle deltager?

Læge og ph.d.-studerende Maja Skov Kragsnæs samt klinisk professor og forskningsleder, overlæge ph.d. Torkell Ellingsen fra Gigtafdelingen på Odense Universitetshospital har taget initiativ til denne interviewundersøgelse. Det er studenterforsker Shaun Theodor Sødergren, stud.scient.san.publ., der har interviewet forsøgsdeltagerne. Han er primo 2019 i gang med at analysere interviewene sammen med to seniorforskere på Statens Institut for Folkesundhedsvidenskab ved Syddansk Universitet, professor Tine Tjørnhøj-Thomsen og Nanna Ahlmark. Herudover vil professor og senior statistiker Robin Christensen, prof og overlæge Jens Kjeldsen fra Afdelingen for Medicinske Mavetarmsygdomme på Odense Universitetshospital samt professor i filosofi Maarten de Wit (der selv er psoriasisgigtpatient) kommentere og diskutere resultaterne.

 

Hvad er forskningsprojektets resultater?

Interviewene bliver aktuelt analyseret og resultaterne forventes klar sommer 2019.

 

Hvilke konsekvenser har undersøgelsen haft på den kliniske praksis?

Resultaterne fra interviewundersøgelsen kan få betydning for hvordan FLORA studiet og lignende forsøg med tarmbakterie-overførsler ved andre gigtsygdomme fremadrettet udføres. Herudover vil interviewene på sigt få stor betydning for fremstillingen af resultaterne fra FLORA studiet, når disse skal diskuteres i forhold til om en tarmbakterie-overførsel kan blive relevant i den fremtidige behandling af psoriasisgigt.