Gigtforskning.dk er blevet til på initiativ af læge og ph.d. Maja Skov Kragsnæs. Aktuelt indeholder hjemmesiden kun projekter, der relaterer sig til hendes aktuelle forskning.

Formålet med denne hjemmeside er at gøre gigtforskningen mere tilgængelig for dem det hele drejer sig om – nemlig patienter og pårørende, der på den ene eller anden måde har gigt tæt inde på livet. Håbet er, at hjemmesiden med tiden kan være et sted, hvor forskningsprojekter fra hele Danmark, der relaterer sig til alle aspekter af en gigtpatients liv, kan blive præsenteret i et ikke-videnskabeligt sprog. Dette skal bidrage til at gøre forskningen mere synlig og sikre åbenhed omkring projekternes etiske og økonomiske forhold samt gøre det muligt for alle interesserede at følge med i de nyeste resultater inden for dansk gigtforskning.